AKTUELLT

ARKITEKTURPRIS TILL ODEN & BALDER!

Vi är stolta över att kunna meddela att vårt projekt Oden & Balder under våren tilldelats Höganäs kommuns arkitekturpris för god arkitektur och byggnadsmiljö 2013-2015.

Juryns motivering:

”Byggnaderna har en viss stramhet och tydlig stadsmässighet som skapar stadga och lugn i stadsrummet. De uppbrutna volymerna och den varierade fasadgestaltningen har utformats på ett inlevelsefullt sätt och är väl anpassade till stadens skala samtidigt som de tillför något nytt.”

Läs mer om projektet under projektfliken ovan.

OM OSS

”arkitekt” – person med konstnärlig och teknisk utbildning i byggnadskonsten

”lag” – organiserad grupp av personer som samverkar för ett gemensamt mål

Lagandan är den viktigaste egenskapen i vårt företag. Den är en förutsättning för att
vi, tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartners, skall kunna nå vårt
gemensamma mål – god arkitektur!

Att utforma byggnader och omgivningar där människor trivs och fungerar väl i livets
alla skeden är det övergripande målet för vårt arbete.

Arkitektlaget har sedan starten 1980 medverkat i mer än 2000 olika byggprojekt av
varierande slag. Våra uppdragsgivare spänner från offentliga beställare, fastighets-
och byggbolag till privata företag och privatpersoner.

KONTAKT

ANDREAS EKLUND – FÖRÄLDRALEDIG
ARKITEKT SAR/MSA
andreas@arkitektlaget.se / 042-199612

ARNE JÖNSSON
ARKITEKT SAR/MSA
arne@arkitektlaget.se / 042-199614

ANTON LJUNGDELL
ARKITEKT
anton@arkitektlaget.se / 042-199651 (00 vx)

BENGT MÅNSSON
BYGGNADSINGENJÖR
bengt@arkitektlaget.se / 042-199603

BRITA HJORT
ARKITEKT MSA
brita@arkitektlaget.se / 042-199601

CARL MALMGREN
PROJEKTÖR/ADMINISTRATION
carl@arkitektlaget.se / 042-199607 (00 vx)

CHRISTEL PERSSON
ARKITEKT SAR/MSA
christel@arkitektlaget.se / 042-199619

CUONG LY
BYGGNADSINGENJÖR
cuong@arkitektlaget.se / 042-199608

EMMYLOU VARON
ARKITEKT SAR/MSA
emmylou@arkitektlaget.se / 042-199653

INGRID JANSSON
ARKITEKT MSA
ingrid@arkitektlaget.se / 042-199618

JAN TELLVING
ARKITEKT SAR/MSA
jan@arkitektlaget.se / 042-199617

LARS BOURDETTE
ARKITEKT SAR/MSA
lasse@arkitektlaget.se / 042-199616

LARS STRAND
ARKITEKT SAR/MSA
lars.strand@arkitektlaget.se / 042-199652

LOTTA CARLSSON
ARKITEKT MSA
lotta@arkitektlaget.se / 042-199609

MARIANNE VOLHØJ JENSEN
ARKITEKT SAR/MSA
marianne@arkitektlaget.se / 042-199604

MIKAEL BENGTSSON
ARKITEKT MSA
mikaelb@arkitektlaget.se / 042-199611

MIKAEL MÅNSSON
PROJEKTÖR/ADMINISTRATION
mikael.mansson@arkitektlaget.se / 042-199602

MIKAEL PERSSON
BYGGNADSINGENJÖR
mikael@arkitektlaget.se / 042-199615

MIRANDA WESTFELT
ARKITEKT MSA
miranda@arkitektlaget.se / 042-199606

NINA BROBERG
ARKITEKT SAR/MSA
nina@arkitektlaget.se / 042-199605

PETRA BERGDAHL
ARKITEKT SAR/MSA
petrab@arkitektlaget.se / 042-199613

PETRA ODELIUS – FÖRÄLDRALEDIG
ARKITEKT MSA
petra@arkitektlaget.se / 042-199610

SELIME OSMAN
ARKITEKT SAR/MSA
selime@arkitektlaget.se / 042-199650

Är du arkitekt/ingenjör med minst 5-års projekteringsvana, hör av dig till lasse@arkitektlaget.se