FÖRTECKNING ÖVER PERSONUPPGIFTSHANTERING

2018-04-24

– Ansvarig för hantering av personuppgifterna är:
Arkitektlaget Skåne AB med uppgifter enligt sidfot.

– Uppgifterna används för:
Anställda
Kundregister
Leverantörer

– Vilka kategorier av personer och uppgifter som förekommer:
Anställda med fullständiga personuppgifter.
Kunder endast med företagsnamn och ev namn på kontaktperson och kodsträng för fakturering.
Leverantörer endast med företagsnamn och ev. namn på kontaktperson.

– Tidsgräns för borttagning av digitala personuppgifter:
Anställda ett år ur personalregister och tids/lönesystem.
Bokföring makuleras efter 7 år.
Kunder om inaktiva (ej återkommande) efter två år ur digitala system. Uppgifter behålls analogt
i max 10 år ur ansvarssynpunkt.

– Inga uppgifter överförs till annat land eller organisation

– Beskrivning av säkerhetsåtgärder för hantering:
Tids och lönesystem är lösenordskyddade och ger bara tillgång till uppgifter för personer med
särskild behörighet. Ekonomipersonal och företagsledning
Anställdas personuppgifter, anställningsavtal och medarbetarsamtal skyddas i låst mappstruktur
som endast företagsledning har tillgång till.
I datasystemet över det interna nätverket, trådlöst och trådbundet, arbetar vi aktivt med
virusskydd, kryptering/brandväggar och övervakning för att hindra intrång.

Ledningen