Project Description

BLIDÖ FÖRSKOLA

Nybyggnad av förskola, Rydebäck – Helsingborg

I Rydebäck ritade vi 2010 en ny förskolebyggnad för två avdelningar och ca 50 barn. De två avdelningarna är på många sätt spegelvända, men mellan avdelningarna har vi skapat gemensamma utrymmen med extra kvalitéer. Dels har man ett lekrum på drygt 100 kvm där man kan ha gemensamma aktiviteter och plats för utrymmeskrävande rörelselek, men även föräldramöten och andra sammankomster. Lekrummet kan vid behov delas med en vikvägg. Mitt i huset finns också en gemensam ateljé för skapande verksamhet. Detta rum har uppglasade långsidor för att skapa en transparens genom byggnaden. De båda lutande taken är förskjutna i förhållande till varandra och längs mitten av byggnaden löper högt sittande fönster som leder in dagsljus även mitt i byggnaden. Fasaden består av säckskurat tegel upp till 2,6 meter, däröver löper fibercementskivor längs i benvitt, ljust- och mörkgrått. På taken ligger svart papp.

Färdigställandeår: 2011
Bruttoarea: 442 kvm
Uppdragsgivare: Kärnfastigheter
Byggentreprenör: Einar Dahls Byggnads AB