Project Description

DALHEMSSKOLANS FÖRSKOLA

Nybyggnad av förskola, Helsingborg

För några år sedan ritade vi en ny förskola inom Dalhemsskolans område. Förskolan är avsedd för de äldre förskolebarnen men kan även användas för de lägre årskurserna. Byggnaden inrymmer två parallella avdelningar för totalt ca 50 barn. Lokalerna är ljusa och luftiga. De båda längsgående taken är förskjutna i förhållande till varandra och längs mitten av byggnaden löper högtsittande fönster som leder in dagsljus även mitt i byggnaden. I avdelningarnas största rum når takhöjden nästan fem meter, och en fondvägg är målad i breda horisontella ränder i grönt och vitt respektive orange och vitt. Längs ytterväggarna löper förvaringsenheter som vi ritat speciellt för verksamheten, och som är färgsatta i enlighet med rummen i övrigt. Fasaden är klädd med gult tegel, fönstren är grå medan ytterdörrarna till de två avdelningarna är röda respektive lila. På taket ligger svart och grå papp i breda ränder .

Färdigställandeår: 2009
Bruttoarea: 375 kvm
Uppdragsgivare: Kärnfastigheter
Byggentreprenör: Einar Dahls Byggnads AB