Project Description

FREDRIKSDAL

LSS-boende, Helsingborg

Huset är uppförd som bostad åt människor som behöver stöd att bygga upp sociala kontaktnät. Det är ett relativt litet hus som endast innehåller 9 små lägenheter om 34 kvm samt gemensam tvättstuga, förråd och ett kontor/övernattningsrum. Entrésidan som vetter mot den relativt trafikerade Lägervägen har givits en relativt sluten karaktär med en loftgång som delvis upptas av lägenhetsförråd. Genom sin utformning erbjuder de fina uteplatser både på markplanet och en våning upp.
Trädgårdssidan uttrycker en större öppenhet genom sina fönsterpartier från golv till tak. Genom att gavlarna är lutande framdragna vid trädgårdssidan utgör de med sina helt egna fönster en tydlig avslutning av huset. Samtidigt bildar de tillsammans med takuthänget en klar inramning av trädgårdsfasaden.

Färdigställandeår: 2000
Yta (BOA): 305 kvm
Uppdragsgivare: Kärnfastigheter
Byggnadsentreprenör: Byggmästaren i Skåne