Project Description

GLÄNTANSKOLAN

Skola, Helsingborg

Ett hus som väcker nyfikenhet och lust till eget skapande och som inbjuder till dialog och kommunikation. Vårt uppdrag var att forma en utbyggnad till den befintliga f-6 till en komplett grundskola upp till 9:e årskursen – från ca 175 till ca 375 elever. Följande målsättningar ställde vi upp för vårt arbete:

– Bygga mest möjlig uppe på den naturliga platå som skolan ligger på.

– Med hjälp av byggnaden, skapa ytterligare ett omfamnande gårdsrum, nu för de större barnen.

– Bygga med entréer mot gårdsrummet och med egna entréer mot respektive avdelning för att reducera korridorstrafiken.

– Med hjälp av byggnads formen skapa inre och yttre rum som fungerar i det pedagogiska arbetet och samtidigt ger utrymme för både in och utvändiga undervisningsrum/uppehållsrum.

– Skapa en ny entré till skolan i mellanrummet mellan ny och befintlig byggnad. På ena sidan hittar man rektor och administrativ personal och på den andra entrén till områdets nya allrum, som skall kunna användas i och utanför skolans verksamhet

Byggherre: Kärnfastigheter
Byggentrepenör: Skanska