Project Description

GULDGUBBEN

 

Nybyggnad bostäder, Helsingborg

I ett obebyggt område mellan Kullavägen och Maria Station ritar vi flerbostadshus innehållande 132 lägenheter. Tomtens topografi med stora nivåskillnader har gjort att huset består av två delar som satts samman med smala gränder mellan varandra. Detta har sedan inneburit att vi valt två olika karaktärsdrag på husen. De fyra trapphusen har sedan getts en individuell färgsättning som bryter ner byggnaden i fyra delar och skapar en variation. Valet av tegel som huvudsakligt fasadmaterial har varit självklart för oss både utifrån den lokala traditionen i Helsingborg men också utifrån att tegel är ett hållbart och vackert material.

Färdigställandeår: 2019
Yta (BOA): 6884 kvm
Byggherre: Hyléns Fastigheter /Riksbyggen AO Fastigheter
Byggnadsentreprenör: Byggmästar´n i Skåne