Project Description

GUSTAVSLUNDSSKOLAN

Nybyggnad skola – Helsingborg

Vi ritar flexibla skolor för framtiden!

Tre skolor byggs på fyra år i Helsingborg – och Gustavslundsskolan är den första, en F-9 skola för 450 elever som invigdes HT-2017.
Vi står även bakom de två nästkommande stora F-9 skolorna. I Rydebäck pågår bygget för fullt med skola nummer två, och den tredje ska byggas i Mariastaden.

Några ledord i arbetet med Gustavslundsskolan har varit flexibilitet, effektivitet, akustik, ljus, luft och hållbara material.

En skola ska fungera i många år för elever i olika åldrar, samtidigt som verksamheten ska kunna variera efter behov. Gustavslundsskolan har många rum i varierande storlekar, där verksamhetens behov styr vad de olika rummen används till just nu.
Korridorer har undvikits och kommunikationsytorna är istället utformade som generösa uppehålls- och studieytor.
Ljus och transparens är viktigt, stora glaspartier mellan rummen gör att dagsljuset letar sig in mellan salarna, samtidigt undviker man dolda hörn med sikt och öppna ytor.

Färdigställandeår: 2017
Yta (BTA): ca 4.970 kvm
Byggherre: Fastighetsförvaltningen
Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB