Project Description

HAMNALLÉN

Flerbostadshus, Hamnallen – Lomma

Projektet ligger strax efter man passerat bron ut till det nya området i Lomma hamn. Totalt innehålls 56 st. lägenheter, varierande från 2 R&K till 4R&K i storlekar 60-95 kvm. Totalt finns fyra st. hus fördelat på två kvarter. Husets grundstruktur bygger på en kombination av trapphus och loftgångslösning för att få goda utnyttjandetal, men också möjligheten att skapa goda boendevärden. Husen utgår från ett grundkoncept som upprepats med små variationer, vilket avser både planlösning och yttregestaltning. Den yttre variationen har åstadkommits med fyra olika kulörer baserat på grundfärger, men också en förändring i murhålens storlek i fasaden från en mer sluten (blå huset) till en mer öppen fasad struktur (röda huset) .Vi har också medvetet undvikit utskjutande delar i fasaderna eller betoning av balkonger, som därför är integrerade i fasadartikuleringen. Fönstersättningen baseras på ett fåtal fönstertyper som varieras i placering. Fasaderna är vitslammade med en svag kulörbrytning och de kulörta delarna är av fibercementskivor.

Färdigställandeår: 2014
Yta (BOA): 4520 kvm
Byggherre: Skanska Nya Hem
Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB