Project Description

JOHN DEERE

Om- och tillbyggnad, Åstorp

Om och tillbyggnad för ett sedan länge fint och välkänt företag som alla som passaret Åstorp på E4an säkert noterat, Gunnar Nilsson Maskin AB med varumärket John Deere som främsta produkt. Genom att riva gamla uttjänta lador fick vi möjlighet att förverkliga önskemålen om en ny entré med butik och kontor. Dessutom en helt ny verkstad med tillhörande reservdelslager. Tillsammans med mindre ombyggnader i bef. försäljningshall har man nu en toppmodern försäljnings- och serviceanläggning.

Färdigställandesår: 2010
Yta (BTA): ca 2000 kvm
Uppdragsgivare: Gunnar Nilsson Maskin AB
Byggnadsentreprenör: PEAB