Project Description

KOSTERBÅTEN

Nybyggnad bostäder, Västra Hamnen, Malmö

Byggnadens form beskriver ett U med tre gatusidor och en skyddad gård i mitten.
Gården är sluten på den fjärde sidan med ett miljöhus och motbyggd på grannfastigheten.
Från gatusidan finns två entréer till trapphus varifrån man även når gården och gårdssidans loftgångar.
Garaget har en port med nedfartsramp och en portgång leder från gata till gård.

Totalt omfattas 72 lägenheter, från 1 RoK tll 4 Rok och 2 butikslokaler samt i källare parkeringsgarage, förråds- och teknikutrymmen.
De relativt långa fasaderna har brutits ned i mindre delar såväl volym- som materialmässigt.
Höjden varierar mellan tre, fyra och fem våningar samt i en del fem våningar och en indragen takvåning.

Fasadmaterial är på gatusidan tegel i olika nyanser och vitmålad puts. I båda fallen förekommer infällda fält av fibercementskivor. Den indragna takvåningen är beklädd med rödbruna laminatskivor i trästruktur.
Sockeln är klinkerbeklädd och övergår i nordöstra hörnet till en klinkerbeklädd sockelvåning.
Fönster och plåtdetaljer har olika kulörer inom respektive fasadmaterial.
Balkonger i hörn är infällda bakom den putsade fasaden medan utstickande balkonger har målade metallräcken eller fronter av fibercementskivor.
Gårdssidans fasader utgörs av fibercementskivor med varierande montagesätt och kulörer samt vitmålad puts.
I putsfasaden förekommer infällda fält av fibercementskivor.
Fönster, plåtdetaljer och loftgångsdörrar har olika kulörer inom respektive fasadmaterial.
Loftgångsräcken är av målad metall. Samtliga tak har sedumbeläggning.

Färdigställandeår: 2015
Yta (BOA): 4362 kvm
Yta (LOA): 830 kvm
Byggherre: Veidekke Bostad AB
Byggnadsentreprenör: Veidekke Bygg