Project Description

LUSSEBÄCKSGÅRDEN

Äldreboende, Helsingborg

Projektet gick under arbetsnamnet Rädisan och var resultatet av en arkitekttävling i Kärnfastigheters regi som Arkitektlaget vann sommaren 1998. Tävlingsmotto var ”Fyra hus i parken” och de hus som nu står där infriar verkligen de intentioner vi haft i vårt tävlingsförslag. En byggnads arkitektur bör alltid uttrycka dess ändamål och underlätta orienteringen för användare och besökare.
Husens sammansättning, där de massiva lägenhetsdelarna avgränsas av öppnare gemensamma delar med utblickar i omgivningen, bidrar som tänkt till att underlätta orienteringen såväl utifrån som inifrån.

Färdigställandeår: 1999
Yta (BTA): 4000 kvm
Uppdragsgivare: Kärnfastigheter
Byggnadsentreprenör: Skanska