Project Description

MARIA PARK

 

Nybyggnad bostäder, Helsingborg

På Carl Westmans Allé i Maria Park, Helsingborg ligger dessa fyra trevånings stadsvillor.
Området är känsligt och innehåller många hus med höga krav på bevarande. Den gamla läkarvillan var vår referensram avseende volym, kulör och gestaltningsprincip. Byggnaderna är placerade  2 och 2 på vardera sidan om läkarvillan och består av två gestaltningar för att få en variation i gaturummet.
Varje hus innehåller 9 st lägenheter fördelat på 2RK och 3 RK, totalt 36 st lägenheter i hela projektet. Gavellägenheterna har stora indragna balkonger som kan glasas in efter behag.

Färdigställandeår: 2004
Yta (BOA): 2470 kvm
Byggherre: AB Helsingborgshem
Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB