Project Description

MARIASKOLAN

 

Nybyggnad skola, Helsingborg

Mariaskolan ska byggas i Mariastaden, och är den tredje av tre stora skolor vi ritar i Helsingborg på kort tid. Skolan består av två etapper. Etapp 1 börjar byggas våren 2018 för att stå klar till HT-2019. Fullt utbyggd blir det en skola för 600 elever åk F-9.

Skolan kommer i första etappen att ta emot ca 350 elever, och utrustas även för särskola. Förutom lärosalar innehåller Etapp 1 matsal, tillagningskök, bibliotek, samtliga
specialsalar och andra utrymmen som behövs i en skolbyggnad.
Liksom i övriga nya skolprojekt vi arbetar med är ledorden flexibilitet, effektivitet, akustik, ljus, luft och hållbara material.
Byggnaden kommer att uppföras i två plan, och ha en flexibel planlösning med rum i varierande storlekar, där verksamhetens behov får styra vad de olika rummen kommer att användas till. Korridorer undviks och kommunikationsytorna utformas istället som generösa uppehålls- och studieytor.
Fasaden blir klädd med svart tegel, och får runt ett flertal stora fönster en utdragen omfattning av vitt tegel. Entréerna markeras med ett område av fasaden där vartannat tegelskift är utdraget och fogarna är vita.

Färdigställandeår: 2019
Yta (BOA): etapp 1 ca 4.500 kvm (etapp 2 ca 1.400 kvm)
Byggherre: Fastighetsförvaltningen
Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB