Project Description

HELSINGBORGS STADSTEATER

Tillbyggnad av matsal och ateljé –  Helsingborg

Helsingborgs stadsteater som ritades av Arton i Helsingborg färdigställdes 1976. Tillbyggnaden föranleddes av utrymmesbrist för bl.a syateljé och matsal. Byggnadens väldefinierade form och karaktär av att vara fullt utbyggd redan från början, gjorde uppgiften mycket utmanande. Lösningen blev en mycket lätt tillbyggnad placerad på en del av teaterns väl tilltagna och dåligt utnyttjade terrass.  Den är utförd som en glasad stålkonstruktion som helt avviker från den ursprungliga byggnaden, men som också genom sin transparens och tillbakadragna böjda volym totalt underordnar sig densamma. På detta sätt bibehölls den befintliga byggnaden sin ursprungliga karaktär, men fick också ett tillskott som kan ses som en veranda eller rent av en möbel.

Färdigställandeår: 1995
Yta (BTA): Tillbyggnad: 130 kvm
Uppdragsgivare: Inspector
Byggnadsentreprenör: Skanska