Project Description

OLYMPIA KLUBBLOKAL

Byggnad för Idrottsklubbar, Olympia – Helsingborg

I anslutning till träningsplanerna vid Olympia i Helsingborg uppfördes denna enhet med klubbrum, omklädningsrum för spelare och domare samt vaktmästeri.

Färdigställandeår: 2007
Yta (BTA) : 800 kvm
Uppdragsgivare: Kärnfastigheter