Project Description

Öresundskraft (dåvarande Helsingborgs Energiverk)

 

Nytt huvudkontor

 

När lokalerna i centrala staden vid Sundstorget blivit för små, fick vi i uppdrag att rita ett nytt modernt huvudkontor åt Helsingborgs Energiverk på den gamla gasverkstomten i södra Helsingborg. Ett flexibelt kontor med möjlighet för att kunna hysa olika hyresgäster. Inom samma projekt löstes skolrestaurang för Rönnowska skolan.

Färdigställandesår: 1992

Yta (BTA): 5000 kvm

Uppdragsgivare: LOFA/Helsingborg Energiverk (senare Öresundskraft)

Byggnadsentreprenör: NCC

 

Teknikhuset

Tio år senare hade huvudkontoret blivit för litet i och med intåget av data/fiberutbyggnad och elhandel som nya verksamhetsområden. Det intilliggande lagret och mätarverkstaden byggdes då om och kompletterades med ytterligare en våning. Hela byggnaden ändrade skepnad för att anknyta till huvudkontoret och få en samlande stil.

Färdigställandesår: 2002

Yta /BTA): 2000 kvm

Uppdragsgivare: Öresundskraft

Byggnadsentreprenör: Byggmästar’n i Skåne