Project Description

RÅÅ SÖDRA SKOLA

Ombyggnad av Råå södra skola, Råå, Helsingborg

Råå södra skola är i Helsingborg en välkänd byggnad, där det bedrivits skolverksamhet sedan mitten av 1800-talet. Sedan dess har skolhuset byggts om och till ett antal gånger. Nu är byggnaden kulturhistoriskt skyddad.

För ett antal år sedan vann Dorte Mandrup Arkitekter en tävling om en förskola som skulle kopplas till Råå södra skola. Under den process som följde insåg man att den befintliga skolbyggnaden behövde en genomgripande renovering och ombyggnad, och 2010 fick vi uppdraget att utföra denna.

Det var en stor utmaning då vi utgick ifrån en sliten byggnad med mer än 15 olika nivåer, och utan invändig kommunikation mellan de olika byggnadsdelarna. Detta problem löste vi genom att placera ett helt nytt trapphus mellan två utav byggnaderna och med två nya hissar. Planlösningen har till stor del ändrats för att uppfylla dagens krav och passa de ca 200 eleverna i åk 0-5. Mitt i skolan har den tidigare gymnastiksalen byggts om till ett stort aktivitetsrum och matsal. Rummet har en takhöjd på över fem meter, med ett entresolplan längs ena långsidan. De ljusa klassrummen som alla är hörnrum med fönster längs två hela väggar har fått egna grupprum, och nya kapprum med tillhörande toaletter. Ett nytt kök är placerat så det kan serva både skolan och den tillbyggda förskolan. Nya utrymmen för personal, arbetsplatser för lärare samt nya omklädningsavdelningar för uteidrott är andra faktorer som bidragit till att göra om Råå södra skola till en modern grundskola.

Färdigställandeår: 2013
Bruttoarea: ca 1900 kvm
Uppdragsgivare: Kärnfastigheter
Byggentreprenör: Peab