Project Description

RYDEBÄCKSSKOLAN

Tillbyggnad av Rydebäcksskolan, Rydebäck

År 2006 ritade vi en större tillbyggnad till Rydebäcksskolan, en grundskola med klasser F-9, och en ny byggnad kopplades via en ny entré till den befintliga enplansbyggnaden. Några år senare var man återigen trångbodda, och 2012 fick vi uppdraget att skapa ytterligare ytor till skolans verksamhet. En ny byggnad med en yta på 870 kvm, blev en länk mellan den förra etappen och den ursprungliga byggnaden. I mitten bildades en atriumgård med utescen, sittplatser och växtlighet. I den ursprungliga byggnaden byggdes ett nytt kök, och en ny matsal som sträcker sig in i den nya byggnaden. Den nya, liksom den förra etappen innehåller ett flertal klassrum, tillhörande grupprum, uppehållsytor, toaletter och lärararbetsplatser. Genom tillbyggnaden löper en bred passage med väggfasta bänkar som förutom kommunikationsyta fungerar som uppehållsyta.

Färdigställandeår: 2007 / 2013
Bruttoarea: 375 kvm / 870 kvm
Uppdragsgivare: Kärnfastigheter
Byggentreprenör: Einar Dahls Byggnads AB