Project Description

SÄLGEN ÄLDREBOENDE

Äldreboende, Höganäs.

Höganäshem gick 2005 ut med ett parallellt skissuppdrag som avsåg att disponera ett kvarter i centrala Höganäs med dels ett vårdboende för äldre och dels ett flerbostadshus på bästa sätt. Vårt vinnande förslag består av ett halvcirkulärt äldreboende i två plan och ett femvånings punkthus med hyresrätter åt Höganäshem. Till vårdboendet är kopplad en restaurangdel med ett tillagningskök som även betjänar andra vårdboenden i kommunen.

Färdigställandeår:
Yta (BTA): 3850 kvm
Uppdragsgivare: Höganäs Kommun
Byggnadsentreprenör: MVB