Project Description

SCANDSTICK

Kontorsbyggnad – Helsingborg

Scandstick AB, ett företag i papperslamineringsbranschen, köpte 1994 fastigheten Grusbacken 2 på Väla södra. På fastigheten fanns redan en stor produktionsbyggnad. Tillsammans med diverse ändringar i befintliga byggnaden fick vi samma år uppdraget att rita ett nytt kontor till anläggningen. Önskemålet var en uttrycksfull enplansbyggnad, placerad med ”ryggen” mot produktionshallens södra sida mot Makadamgatan. En byggnad utförd i tunga och underhållsfria material och med en planlösning som avspeglade organisationen och en dynamisk verksamhet.
Att lösa ett kontor på 1500 kvm i ett plan kräver att man på något sätt delar upp byggnaden i avdelningar. Vår planform med den genomgående bågen, med ”påhängda” kontorsavdelningar löste uppgiften i detta fallet. Vi har åstadkommit en stark och klar sammanhängande plattform samtidigt som vi genom bågen invändigt bryter de långa perspektiven och visuellt kortar ner kommunikationsytorna. Dessutom har vi åstadkommit det starka uttrycket exteriört som efterfrågades. ”Bågväggen”, med en radie på ca 90 m, har avsiktligt dragits upp för att ge enplansbyggnaden ett bättre skalförhållande till produktionshallen, samtidigt som vi döljer det stora låglutande taket. Genom sin form är ”bågen” välkomnande och rumsbildande både interiört och exteriört. Bågformen förstärks ytterligare genom sin fortsättning ut mot gatan, samt byggnadens djup, har vi löst ljusinsläppet med atriumgårdar och förhöjda överljusdelar.

 

 

Byggnadsår: 1995
Yta (BTA): 1500 kvm
Byggnadsentreprenör: PNB Entreprenad AB