Project Description

SKOGSDUNGENS FÖRSKOLA

Nybyggnad förskola, Rydebäck – Helsingborg

I Rydebäck ritade vi en ny skolbyggnad som skulle vara flexibel och utformad att fungera både för förskolan, de lägre årskurserna samt fritids. Byggnaden består av fyra parallella huskroppar med sadeltak sammanlänkade av lägre mellanbyggnader. Klassrummen/förskoleavdelningarna är placerade under sadeltaken där det är öppet upp i nock för att skapa rymd och ljus. Byggnaden innehåller även grupprum, ateljé samt utrymmen för personal och mottagning av matleveranser. Mot gårdssidan där lekytorna finns bildas mellan huskropparna små skyddade gårdar, delvis med tak över.

Färdigställandeår: 2008
Bruttoarea: 747 kvm
Uppdragsgivare: Kärnfastigheter
Byggentreprenör: Peab