Project Description

VÄLINGE INVEST

Nybyggnad av Kontor och Lokaler, Stubbarp – Viken

2007 Fick vi uppdrag av Välinge Invest att projektera byggnader för deras mycket expansiva verksamhet i Viken. Företaget utvecklar nya golvtyper som produceras över hela värden och man behövde både ett nytt kontor och nya moderna verkstadslokaler samt lokaler för testverksamhet. För att vidmakthålla en stark gemenskap inom företaget är de olika funktionerna tätt sammanknutna med varandra och man har satsat stort på arbetsmiljön inte minst inom verkstadsdelarna. Det finns också lokaler där man ställer ut produkterna.

Färdigställandeår: 2009
Yta (BTA): ca 17500 kvm
Uppdragsgivare: Välinge Invest
Byggnadsentreprenör: Skanska