Project Description

VÄPNAREN

Vårdboende, Klippan

Projekteringsuppdraget erhölls efter ett parallellt skissuppdrag med ytterligare tre välrenommerade arkitektkontor inbjudna. Fastigheten ligger centralt i Klippan med utblick över torget i samhället. Projektet kombinerar 36 lägenheter i ett vårdboende för äldre med 16 ordinära smålägenheter. Huskropparna är traditionellt placerade i kvarterets utkanter så att en gemensam inre skyddad gård skapas. Huskropparna har en småskalighet som tydliggör den inre strukturen utåt vilket ger en ökad hemkänsla och orienterbarhet.

Färdigställandeår: 2012
Yta (BTA): 4200 kvm
Uppdragsgivare: Treklövern, Klippan
Byggnadsentreprenör: Skanska, Helsingborg